FD 12 september 2013 Toezicht houden op pensioenen is een vak

In de tijd dat de besturen van zorginstellingen, onderwijsinstellingen en woningcorporaties werden omgevormd tot raden van toezicht, omdat er een directie of raad van bestuur werd benoemd, repte niemand over de competenties van de toezichthouders. Bestuurders werden vaak automatisch toezichthouders, terwijl er toch een groot verschil is tussen besturen (actief managen) en toezicht houden (controleren, adviseren en werkgever van de directie zijn). In veel gevallen is de overgang vloeiend verlopen en hebben toezichthouders ‘tijdens de rit’ ervaring op kunnen doen. dat kan nu niet langer.

Nu per 1 juli 2014 de bedrijfstakpensioenfondsen een raad van toezicht moeten hebben, ter vervanging van de huidige visitaties, menen sommigen dat de visitatiecommissie wel raad van toezicht kan worden. Maar dat hangt helemaal van de competenties van de visiteurs af.

Visiteren is te vergelijken met het maken van een foto van de situatie op een bepaald moment.

Raden van toezicht zijn het hele jaar betrokken bij het fonds als toezichthouders, adviseur en soms in de rol van werkgever van het bestuur. dat vergt andere competenties.

Het is zaak niet in dezelfde val te trappen als indertijd bij zorg- en onderwijsinstellingen of de woningcorporaties.

Ga van tevoren na of de toekomstige leden van de raad van toezicht wel goed zijn voorbereid op hun taak. daarvoor is een profiel nodig, waar kennis en competenties in worden beschreven. DNB zal nieuwe leden vooraf op geschiktheid toetsen, dus daar vindt selectie plaats. Wie niet geschikt bevonden wordt, heeft een zwarte bladzijde op zijn cv. daarom is het goed dat er verschillende initiatieven zijn om profielen op te stellen en om toezichthouders te trainen. En dat er ook ervaren toezichthouders uit andere sectoren zijn, die kunnen worden ingezet als zij de basiskennis van het pensioenfondsvak tot zich nemen. Besturen van bedrijfstakpensioenfondsen doen er goed aan snel rond te kijken naar goede kandidaten en zich ervan te verzekeren dat diegenen die zij in het vizier hebben de functie ook daadwerkelijk kunnen en mogen aanvaarden.

Olaf Smits van Waesberghe is directeur van Nationaal Register.

 

BRON: Het Financieele Dagblad, 12 september 2013
Alle auteursrechten zijn nadrukkelijk voorbehouden aan Het Financieele Dagblad 

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief