Coronavirus en Nationaal Register

Dit bericht is bedoeld om u te informeren over wat de ontwikkelingen omtrent het coronavirus betekenen voor de werkzaamheden van Nationaal Register. De richtlijnen en aanwijzingen van de Nederlandse overheid en het RIVM met betrekking tot het coronavirus zijn voor ons leidend.

De werkzaamheden van Nationaal Register blijven doorgaan zoals u van ons gewend bent, echter vindt contact op afstand plaats. Wij zijn tijdens kantooruren per mail en telefonisch bereikbaar. Tot 1 juni vinden er geen afspraken plaats op ons kantoor.

Ook kunnen wij de dienstverlening voor u opzetten en voortzetten, middels digitale oplossingen voor onder meer selectieporocedures, adviesopdrachten en opleidingen.

Deelnemers aan opleidingsonderdelen die tot 1 juni staan gepland, worden per e-mail of telefonisch door ons op de hoogte gebracht over de wijzigingen.

We houden de richtlijnen en aanwijzingen van de Nederlandse overheid en het RIVM nauwgezet in de gaten en acteren volgens deze richtlijnen. Als de situatie verandert, nemen wij uiteraard de passende maatregelen. Door middel van het aanpassen van dit bericht, houden wij u op de hoogte over de laatste stand van zaken en onze maatregelen hierop.

Heeft u vragen, dan kunt u ons bereiken per mail via info@nationaalregister.nl of telefoon 070-3243091.

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief