Benoeming Peter Gortzak in bestuur Nationaal Register

Peter Gortzak

Per 10 oktober 2013 wordt de heer mr P.J. Gortzak (1958), hoofd beleid APG Groep, benoemd als bestuurslid op voordracht van FNV Vakcentrale van het Nationaal Register in Den Haag.

Gortzak is sinds 1983 werkzaam geweest bij werknemersorganisaties, waarbinnen hij zeer ruime ervaring heeft opgedaan op het gebied van pensioenbeleid. Tussen 2004 en 2012 was hij lid van het Federatiebestuur van de vakcentrale FNV, waarbij hij vanaf 2007 vice-voorzitter was. Verder beheerde hij de portefeuille Governance en uit dien hoofde onder meer deelgenomen in de Commissie evenwichtig ondernemingsbestuur van de SER.

Directeur Olaf Smits van Waesberghe: “wij zijn erg verheugd met het toetreden van Peter in ons bestuur. Gezien zijn achtergrond en ons werk in de pensioensector verwachten we dat hij een goede bijdrage zal kunnen leveren aan verhoging van de kwaliteit van bestuur en intern toezicht.”

Nationaal Register is gespecialiseerd in de werving en selectie van professionele commissarissen voor ondernemingen en toezichthouders voor semi-publieke instellingen, branches, goede doelen en pensioenfondsen. Daarnaast draagt het Nationaal Register bij aan de professionalisering van het interne toezicht door middel van publicaties en workshops voor commissarissen en toezichthouders, boardroomadvies, governance-onderzoeken en de Governance Kennisbank.

Partners in het Nationaal Register zijn VNO-NCW, het NCD, FNV, CNV en VCP. 

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief