Uitdagingen in de relatie tussen intern en extern toezicht!

Op 5 oktober 2018 hebben wij het onderzoek gepresenteerd: 'Uitdagingen in de relatie tussen intern en extern toezicht!' over de Relatie van de interne toezichthouder met de externe toezichthouder en externe accountant in de pensioen-, woningcorporatie- en zorgsector. Het onderzoek is uitgevoerd door prof. dr. A. de Bos RA, mr. dr. J.G.C.M. Galle, mr. M.E.P.A.R. Jans CCP van het Instituut voor Ondernemingsrecht, Center for Financial law & Governance (ICFG), Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam.

In het boekje treft u de volgende onderwerpen:

1.1 Governance in beweging
1.2 Nieuw onderzoek
1.3 Doel, focus en opzet van het onderzoek
1.4 Overzicht uitkomsten

2 Samenvatting onderzoek en belangrijkste bevindingen
2.1 Inleiding
2.2 Pensioensector
2.3 Woningcorporatiesector
2.4 Zorgsector
2.5 Belangrijkste sectoroverstijgende bevindingen
 
3 Beheersingscyclus voor het intern toezicht
3.1 Uitleg werking van beheersingscyclus
3.2 Aanzet tot PDCA-model voor het intern toezicht
3.3 Ter afsluiting
 
(Uitgave oktober 2018, 52 pagina's)
Prijs: 
€ 15,00
Bestel

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief