Toolkit Toezicht Onderwijs

De eerste Toolkit Toezicht Onderwijsinstellingen (2009) is goed ontvangen en door vele raden van toezicht, besturen en directies opgevraagd en gebruikt. Wetgeving en codes zijn in de loop der jaren echter aangepast, er zijn discussies geweest over (toezicht op) onderwijskwaliteit en de contacten en verhoudingen met stakeholders. 

In deze Toolkit Toezicht Onderwijs (2014) worden naast bovenstaande zaken, een aantal thema's behandeld die in de praktijk van het toezicht en besturing van onderwijsinstellingen aandacht behoeven.

Lees de publicatie in de Governance Kennisbank.

(uitgave september 2014, 144 pagina's)

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief