Toolkit Commissariaat

De afgelopen jaren is governance een niet meer weg te denken onderdeel van de agenda van de raad van commissarissen. En met recht, want een goed functionerende raad biedt meerwaarde voor bestuur en onderneming. Deze toolkit legt wat ons betreft het accent waar het  werkelijk om gaat bij het commissariaat. Meer op gedrag dat adequaat is in de hitte van de strijd, dan op technische, conditionerende factoren. Want governance moet meer gaan over principes dan over regeltjes. En meer over plezier en effectiviteit, dan over last en risico’s.

Deze toolkit biedt u een goede handreiking om het commissariaat ‘handen en voeten te geven’ en uw onderneming verder te professionaliseren. In de Governance Kennisbank, via de website van het Nationaal Register, kunt u kosteloos meer informatie vinden zoals checklists, voorbeelden, actuele wetgeving, jurisprudentie, opinies en cases.
Dit wordt aangeduid met een symbool in de kantlijn. 
 
De toolkit is vooral toegespitst op middelgrote en grote ondernemingen en dus ook voor familiebedrijven met een raad van commissarissen of die de ambitie hebben om een raad van commissarissen in te stellen. Verder is de Toolkit Commissariaat bruikbaar voor structuurvennootschappen en maatschappelijke ondernemingen, zoals woningcorporaties.
 
Hoofdstukken in deze Toolkit zijn:
  • De commissaris.
  • Het commissariaat.
  • Samenstelling en functioneren.
  • Strategie en informatie.
  • Werkgeverschap.
  • Beheersing van risico's.
  • Financiën.
En bijzondere onderwerpen, waaronder: relatie raad van commissarissen en ondernemingsraad, relatie tussen intern en extern toezicht, fusies en overnames, communicatie (en reputatie), rechtspositie commissaris, honorering commissaris en fiscaliteit.
 

5e herziene uitgave april 2018, met een herziening in de juridische hoofdstukken naar de huidige wet- en regelgeving.

(Oorsponkelijke uitgave oktober 2013, 196 pagina's)

 

 

Prijs: 
€ 35,00
Bestel

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief