Symposium: Relatie intern - extern toezicht? met o.a. Nicole Beuken, Martin van Rijn en Guido van Woerkom

5 oktober 2018

Op 5 oktober presenteren wij in de Kunsthal Rotterdam de resultaten van het onderzoek over de relatie intern-extern toezicht en spreken wij onder leiding van Prof.mr. Hélène Vletter-van Dort hierover met Nicole Beuken, Martin van Rijn en Guido van Woerkom, vanuit de verschillende sectoren die aan bod komen in het onderzoek. 

Interne toezichthouders hebben steeds intensiever contact met de externe toezichthouders. Dit brengt verschillende nieuwe vraagstukken en dilemma’s met zich mee, bijvoorbeeld met betrekking tot de informatievoorziening en de expertise en ervaring van het intern toezicht zelf. Ook is de betekenis van de externe accountant toegenomen binnen het governance bouwwerk.

In samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam, vanuit het IvO Center for Financial Law & Governance, heeft Stichting Nationaal Register onderzoek gedaan naar de ‘Relatie interne toezichthouder met de externe toezichthouder en de externe accountant’. Het onderzoek richt zich op de pensioensector, de zorgsector en de woningcorporatiesector. 

Optioneel en voorafgaand aan het programma, met of zonder gids, bieden wij u een rondleiding aan door de tentoonstelling Actie <-> Reactie 100 jaar Kinetische Kunst.

Klik hier voor het programma, u kunt zich aanmelden via de "bestel" knop.

Datum/tijd: 5 oktober 2018, 13:30-18:00 uur (inloop symposium 14.15 uur)

Locatie: Kunsthal Rotterdam 

 

€95,00

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Klik hier voor ons Privacybeleid

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons