Onderzoek WBT: meer maatwerk is noodzakelijk

Hoe denken commissarissen en toezichthouders – van AEX tot de woningbouwcorporatie – over beperkingen van de wet als het gaat om hun taakvervulling? In dit essay wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de beleving en waardering van (een deel van) de normering door de Wet Bestuur & Toezicht (WBT) zoals die per 1 januari 2013 in werking trad. Concreet gaat het over de ervaringen en beelden bij de beperking van het aantal toezichthouderschappen en commissariaten bij grotere rechtspersonen (amendement Irrgang) en de normering van het aandeel mannen en vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen respectievelijk raden van toezicht. In tweede instantie gaat dit essay over de overheid: de genoemde wetgeving moet immers op basis van dezelfde wet eind 2015 worden geëvalueerd. Welke elementen zou de regering in de officiële evaluatie van de genoemde wetgeving mee moeten of kunnen nemen, althans vanuit de visie van een groot aantal mensen die actief betrokken zijn in of bij deze functies?

Lees hier het congresverslag.

(Uitgave september 2015)

Prijs: 
€ 15,00
Bestel

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief