Onderzoek naar hoe RvC’s omgaan met kritische situaties

Een slimme Raad is op haar toekomst voorbereid.

Kritische situaties binnen een organisatie of instelling zijn vaak te wijten aan interne zaken als het niet goed functioneren van het bestuur of van de raad van commissarissen. Raden van commissarissen blijken in tijden van crises ook nog minder effectief voor wat het eigen functioneren betreft. Daarnaast zijn de commissarissen op zulke momenten ook minder effectief in hun relatie met de raad van bestuur.  

Dit zijn belangrijke conclusies uit het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, verricht door dr. Dennis Veltrop en prof. dr. Jaap van Manen in opdracht van Nationaal Register. Hun constatering: “Een externe crisis gaat nogal eens over een interne crisis.”

De volgende thema’s zijn uitgewerkt in 5 hoofdstukken:

1. Inleiding

2. Opzet van het onderzoek

3. Resultaten

4. Conclusie onderzoek

5. Aanbevelingen

Uitgave februari 2017, 68 pagina's

Lees ook het verslag van de bijeenkomst op 7 februari 2017, ter gelegenheid van de presentatie van het onderzoek. 

Prijs: 
€ 15,00
Bestel

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief