Directeuren willen meer.. directeuren in de cultuursector over de kwaliteit van hun toezicht

Het toezicht op culturele organisaties bevindt zich midden in een professionaliseringsslag. Zeker sinds de invoering van een sectorcode voor goed bestuur, in navolging van de code-Tabaksblat. Inmiddels heeft de Governance Code Cultuur een breed draagvlak: tachtig procent van de cultuurorganisaties past de code toe, zo bleek in 2014 uit een enquête van Cultuur+Ondernemen onder 239 respondenten. Een flinke toename, want in 2006 was de compliance van de code nog slechts 41% en in 2008 54%.

Maar hoe ervaren directeuren van culturele organisaties de kwaliteit van het toezicht in de praktijk? Hebben ze steun aan hun bestuur of raad van toezicht, of ervaren ze hun bestuurders of toezichthouders ook wel eens als een belemmering om hun museum of orkest op te stoten in de vaart der volkeren? En hoe kan de kwaliteit van het toezicht nog verder versterkt worden?

Tijd voor een ‘toestand van het toezicht’ in de cultuursector, gezien door de ogen van directeuren van culturele organisaties. Een inmiddels gehouden enquête met 300 respondenten en aansluitende rondetafelgesprekken met veertig tot vijftig directeuren van culturele organisaties moeten de status quo op het gebied van toezicht in kaart brengen en leiden tot concrete aanbevelingen en best practices voor verdere verbetering.

Lees hier ook het verslag van de bijeenkomst ter gelegenheid van de presentatie van het onderzoek, op 2 juni jl.

(uitgave Maitland Search & Advies en Nationaal Register, juni 2016) 

€10,00

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Klik hier voor ons Privacybeleid

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons