Atlas Governance Pensioenfondsen

De Atlas Governance Pensioenfondsen, een herziene versie en opvolger van eerder verschenen Toolkit(s) Governance Pensioenfondsen. De Atlas geeft brede ondersteuning aan besturen, raden van toezicht en verantwoordingsorganen van
pensioenfondsen.

De Atlas Governance Pensioenfondsen kent naast een gedrukte uitgave ook een onlineversie. Deze hedendaagse vorm van informatievoorziening sluit aan op innovatieve leerplatformen als SPO Perform van SPO en de Governance Kennisbank van Nationaal Register. De onlineversie bevat bovendien verwijzingen naar interessante publicaties van alle partijen die meewerkten aan deze herziene uitgave. 

U kunt de hardcopy Atlas bestellen via de knop 'bestel' aan de rechterkant van de pagina.  

Ga direct naar de Atlas Governance Pensioen online

Na de laatste uitgave in 2014 is er anno 2019 veel veranderd in de discussie over pensioenfondsen. Niet alleen als het gaat om de vermogenspositie, de beleggingen en het risicoprofiel, maar bijvoorbeeld ook rond uitbesteding en opschaling van de backoffice en de (perceptie op de) kwaliteit van het bestuur en de directie. Bovendien deed de sector inmiddels ruim tien jaar ervaring op met intern toezicht. De focus komt steeds meer te liggen op geschiktheid, houding en het (vermeende) doen en laten van de belangen- en verantwoordingsorganen, de interne toezichthouders en de bestuurders. Integriteit, cultuur en ESG-criteria krijgen alle aandacht. Dit alles tezamen leverde voldoende best practices op en was aanleiding om kritisch te kijken naar de kwaliteit van de totale governance van pensioenfondsen.

(Uitgave april 2019)

€35,00

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Klik hier voor ons Privacybeleid

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons