Projecten

Kritische situaties binnen een organisatie of instelling zijn vaak te wijten aan interne zaken als het niet goed functioneren van het bestuur of van de raad van commissarissen. Raden van commissarissen blijken in tijden van crises ook nog minder effectief voor wat het eigen functioneren betreft. Daarnaast zijn de commissarissen op zulke momenten ook minder effectief in hun relatie met de raad van bestuur. Aldus dr. Dennis Veltrop en prof. dr. Jaap van Manen van de Rijksuniversiteit Groningen tijdens de presentatie op 7 februari 2017.

Op donderdag 2 juni 2016 is het eerste exemplaar van de publicatie over het perspectief van directeuren in de culturele sector op hun toezichthouders uitgereikt aan Marjan Hammersma, Directeur-generaal Cultuur en Media, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hoe ervaren directeuren van culturele organisaties de kwaliteit van het toezicht in de praktijk? Hebben ze steun aan hun bestuur of raad van toezicht, of ervaren ze hun bestuurders of toezichthouders ook wel eens als een belemmering om hun museum of orkest op te stoten in de vaart der volkeren?
Onderzoek om inzicht te krijgen in de veranderingen die naar aanleiding van de invoering van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen (per 1 juli 2014) zijn doorgevoerd. Partners in dit project zijn de Pensioenfederatie, de Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector (VITP) en Nationaal Register.
Onderzoek naar de gevolgen van de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht. Om inzicht te krijgen in de beleving en waardering van de normering van het aantal nevenfuncties door de Wet Bestuur en Toezicht. Het onderzoek loopt vooruit op de evaluatie van deze wet die eind 2015 uitgevoerd moet worden.

Pagina's

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief