Whitepaper: Mens & maatschappij i.s.m. AWVN

Nederlandse bedrijven floreren mede dankzij de hoge kwaliteit van de beroepsbevolking en dankzij hun sterke wortels in de Nederlandse maatschappij. In de toekomst zal het succes van een onderneming sterker afhangen van het aantrekken en stimuleren van goed personeel én van het kunnen aantonen van de maatschappelijke waarde van de organisatie. Steeds meer bedrijven hebben daarom oog voor de menselijke en maatschappelijke kanten van ondernemen. Verschillende gezaghebbende ceo’s roepen bedrijven dan ook op om hun strategie aan te passen. Ook zijn deze onderwerpen vaker onderwerp van gesprek op internationale economische en politieke bijeenkomsten, zoals recent nog van het World Economic Forum in Davos.

Toch is het nog niet vanzelfsprekend dat deze onderwerpen op de strategische agenda’s van Nederlandse bedrijven staan. Eén van de verklaringen daarvoor is dat raden van bestuur en commissarissen veel tijd (moeten) besteden aan andere onderwerpen. Kijkend naar de gedrags- en governancecodes die het handelen van bestuurders en commissarissen beïnvloeden, is dat niet verrassend. In de codes komen onderwerpen die te maken hebben met de mensen binnen de organisatie en de positie van de onderneming in de maatschappij, nauwelijks aan bod.

Een werkgroep van ervaren commissarissen verbonden aan het Nationaal Register en aan werkgeversvereniging AWVN, pleit er voor dat ‘mens en maatschappij’ hoger op de agenda van bedrijven en organisaties komen te staan. De onderwerpen zouden richtsnoeren moeten zijn voor goed bestuur en toezicht. In dit whitepaper adviseren we de betrokkenen bij de verschillende codes in Nederland daarom om nieuwe richtlijnen in governance- en gedragscodes op te nemen, te beginnen bij de Corporate Governance Code.

Lees het hele whitepaper.

Lees hier het congresverslag van februari 2019. 

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief