• Home
  • Kenniscentrum
  • Onderzoek: ‘Relatie interne toezichthouder met de externe toezichthouder en de externe accountant’.

Onderzoek: ‘Relatie interne toezichthouder met de externe toezichthouder en de externe accountant’.

In samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam, vanuit het IvO Center for Financial Law & Governance, doet het Kenniscentrum van Stichting Nationaal Register onderzoek naar de ‘Relatie interne toezichthouder met de externe toezichthouder en de externe accountant’
Dit onderzoek richt zich op drie sectoren: de pensioensector, de zorgsector en de woningcorporatiesector. Vandaag de dag hebben de interne toezichthouders steeds intensiever contact met de externe toezichthouders. Dit brengt verschillende nieuwe vraagstukken en dilemma’s met zich mee, bijvoorbeeld met betrekking tot de aansprakelijkheid en informatievoorziening. Ook is de betekenis van de externe accountant toegenomen binnen het governance bouwwerk. 

Het onderzoek bestaat uit (i) een theoretisch onderzoek, (ii) interviews met interne toezichthouders en vakinhoudelijke experts per sector, (iii) enquêtes die worden voorgelegd aan interne toezichthouders per sector, (iv) een jaarverslagenonderzoek en (v) een drietal round tables met interne toezichthouders, externe toezichthouders en externe accountants, georganiseerd per sector. 

Bestel het onderzoek via onze website.

Onderzoekers

Het onderzoek staat onder leiding van prof.dr. A. de Bos RA, mr.dr. J.G.C.M. Galle en mr. M.E.P.A.R. Jans CCP.
Voor aanvullende vragen betreffende het onderzoek kunt u contact opnemen met Frits Meeuwissen via meeuwissen@law.eur.nl.

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief