Nieuwe Toolkit Commissariaat

Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe Toolkit Commissariaat, als opvolger van de goed ontvangen Toolkit Commissariaat uit 2013. De Toolkit dient als handboek en naslagwerk voor zowel de beginnende als de ervaren commissaris en wordt gebruikt bij verschillende opleidingen voor aankomend commissarissen. De herziene Toolkit gaat daarin een stap verder en zal ook een visie bevatten voor het commissariaat van 2030, waarmee het de contouren tracht te schetsen voor het komende decennium.

De nieuwe Toolkit Commissariaat verschijnt in april 2021.

Partners in dit project zijn: De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), VNO-NCW, Van Doorne, Berenschot, Kruger, EY en Next2

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief