• Home
  • Kenniscentrum
  • ‘De governancedriehoek in bedrijf: Hoe de samenwerking tussen bestuur, toezichthouders en ondernemingsraad de organisatie vooruithelpt´

‘De governancedriehoek in bedrijf: Hoe de samenwerking tussen bestuur, toezichthouders en ondernemingsraad de organisatie vooruithelpt´

Publicatie over de samenwerking in de governancedriehoek gevormd door bestuur, toezicht (RvC/RvT) en ondernemingsraad. In de publicatie gaat de aandacht, naast het algemene kader, uit naar de drie een-op-een relaties in de driehoek en de samenwerking van de drie partijen gezamenlijk.

Naar verwachting wordt deze publicatie eind februari 2021 gepresenteerd.

Deze publicatie wordt uitgegeven door de Alliantie Medezeggenschap en Governance. Nationaal Register en SER hebben in 2014 samen het initiatief genomen tot het oprichten van de Alliantie Medezeggenschap en Governance. Organisaties afkomstig uit het bedrijfsleven, de sociale partners, de overheid en de wetenschap, waaronder AWVN, CNV, FNV, MNO Platform, NCD, SBI Formaat, VCP, VNO-NCW, De Voort Advocaten|Mediators en WissemaGroup, nemen eraan deel.

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief