Alliantie Medezeggenschap en Governance

Nationaal Register en de SER zijn de initiatiefnemers van de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) om het thema ‘medezeggenschap en governance’ hoger op de agenda te krijgen bij ondernemingsraden, raden van commissarissen en raden van bestuur. Diverse organisaties, afkomstig uit bedrijfsleven, sociale partners, de overheid en de wetenschap ondersteunen dit initiatief. Deelnemende bedrijven en organisaties zijn van mening dat een goed functioneren van de ‘gouden governancedriehoek’ van ondernemingsraad (OR), raad van commissarissen (RvC) en raad van bestuur (RvB) grote meerwaarde biedt voor de kracht van de onderneming. In deze driehoek is het de verbinding tussen RvC (of Raad van Toezicht) en OR die vaak nog onvoldoende functioneert. De alliantie wil een stevige impuls geven om daar verandering in te brengen.

Activiteiten Alliantie

Om tot resultaten te komen worden de volgende activiteiten georganiseerd:

  • Om te beginnen is er een denktank van commissarissen op voordracht van de OR (voordrachtscommissarissen). Er worden regelmatig intervisiebijeenkomsten georganiseerd over de vraag wat de drie raden en andere betrokkenen nu daadwerkelijk praktisch kunnen doen om de relatie tussen RvC en OR te verbeteren, onder meer door daarbij op een andere, innovatieve manier de huidige praktijk te analyseren.
  • Jaarlijks organiseert de Alliantie een congres, afgelopen jaar was dit op 11 december 2019, lees hier het verslag
     

Lees meer over AMG op www.medezeggenschap-en-governance.nl

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief