• Goed bestuur met oog voor stakeholders
  • Voor kwaliteit van het commissariaat

Kenniscentrum

Nationaal Register is hét bureau in Nederland over toezichthouden en voor toezichthouders. Alle relevante en actuele kennis en best practices over het vak van toezichthouden hebben wij in huis.
Via onze Governance Kennisbank en Governance Update bieden wij essentiële deskundigheid op het terrein van het commissariaat en Good Governance.

Lees verder

Commissaris 2.0

De commissaris nieuwe stijl is een stimulans voor Good Governance. Teams worden steeds diverser van samenstelling en verjongen. De eisen nemen toe en dit vraagt om een proactieve invulling van het commissariaat. Via onze toolkit-reeks, praktijkonderzoek en bijeenkomsten ondersteunen wij de vakontwikkeling van het commissariaat, zowel in het bedrijfsleven als in de semipublieke sector.

founding fathers Stichting Nationaal Register
Founding fathers

De founding fathers van de Stichting Nationaal Register zijn CNV, FNV, NCD, VCP en VNO-NCW. In samenwerking met stakeholders en toonaangevende kennispartners werkt Nationaal Register continu aan de verhoging van de kwaliteit van het commissariaat. Daarnaast delen we ervaringen uit de praktijk van het commissariaat. 

Lees verder

Missie van het Nationaal Register

Nationaal Register zorgt voor de juiste mens op de juiste plek door search en selectie, boardroomadvies en het bieden van opleidingen. Daarnaast bevordert het Kenniscentrum de kwaliteit van het commissariaat en good governance en maakt opinies, standaarden en best practices over de praktijk van het commissariaat toegankelijk.

Projecten

De Atlas Governance Pensioenfondsen (2019) is de opvolger van de Toolkit Governance Pensioenfondsen uit 2014 en is gericht op bestuur, toezicht en verantwoording van pensioenfondsen. De Atlas heeft als doel brede ondersteuning te geven aan de pensioensector en haakt aan op wetgeving en bestaande en nieuw in te richten digitale kennisbanken en trainingspraktijken. De Atlas bestaat uit een hardcopy boek en een online versie in een speciale website en sluit aan op nieuwe innovatieve leerplatformen zoals SPO Perform van SPO en de Governance Kennisbank van Nationaal Register.
Governance Update

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. Governance Update is interessant voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders van ondernemingen en instellingen en hun adviseurs.

“Stakeholders in (on)balans”, nu en in de toekomst

Geïnspireerd door het succes van de vorige jaarcongressen organiseerde de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) haar jaarcongres dit keer op 12 december 2017.

Kenniscentrum

Projectleider Kenniscentrum

Kennispartners

De nieuwe commissaris is professioneel en betrokken

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Klik hier voor ons Privacybeleid

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons