Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Thema

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Boekbespreking

In het boek Boardroom realities, building leaders across your board treedt een keur van  schrijvers aan om de leiderschapscapaciteit van de board te versterken. Jacques Gerards van Bureau Bestuurlijk Advies las het boek alvast en vat samen. 

Jaarrekening

Het opnemen van een relatief geringe loonbelasting- of omzetbelastingschuld in de jaarrekening kan leiden tot het vermoeden van fiscale fraude, boetes, strafrechtelijke vervolging en imagoschade.

Rechtspositie

Door nieuwe Nederlandse regelgeving per 1 augustus 2009 – de Vierde Tranche Algemene wet bestuursrecht - is het mogelijk dat bij overtredingen door rechtspersonen sancties worden opgelegd aan medeplegers, leidinggevenden en opdrachtgevers van het verboden feit.

Risicomanagement

‘Net als andere mensen laten bestuurders zich bij hun beslissingen niet altijd leiden door zuiver rationele overwegingen. Veel van hun besluiten zijn het resultaat van emotionele processen. Zo is het emotioneel moeilijk om toe te geven dat een besluit verkeerd was.

Boekbespreking

Over boeken gesproken, Stefan Peij van de Governance University, heeft zijn Handboek Corporate Governance uit het begin van deze eeuw, alweer compleet herschreven. Gezien de recente ontwikkelingen op governancegebied niet geheel onbegrijpelijk.

Commissarissen zijn de spin in het web van bestuurdersbeloningen. Staat de beloning in de juiste relatie tot de geleverde prestatie? Is daadkrachtig optreden gewenst als variabele beloningen uitkomen op tientallen miljoenen?

Governance Radar

CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel riep onlangs om een marktmeester om de invloed van activistische beleggers bij overnames te beteugelen. De VEB heeft eveneens een overnamecode gepresenteerd en ook de toenemende invloed van de staatsfondsen schreeuwt om een reactie.

Governance Radar

Het toezicht is het afgelopen decennium ingrijpend veranderd.

Ter gelegenheid van het eerste lustrum van het Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders is het boek Toezicht op een hoger plan verschenen. Het eerste exemplaar werd onlangs uitgereikt aan minister Maria van der Hoeven (zie elders in dit e-zine).

Pensioenfondsen moeten sinds 1 januari 2008 een verantwoordingsorgaan (VO) hebben. De Principes voor Goed Pensioenfondsbestuur schrijven niet voor hoe de besluitvorming tussen deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers binnen dit orgaan tot stand moet komen.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief