Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

tekstblok: Kennisbank banners

Zoekterm

Thema

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Werving & Selectie

Coöptatie neemt weer toe, terwijl de diversiteit in het toezicht juist gebaat is bij objectieve werving & selectie.

Toezichtportefeuille

Bij een maximering van het aantal commissariaten, zal een flink aantal organisaties en toezichthouders pijnlijke keuzes moeten maken. Welke posities wel, welke niet? Terwijl onderzoek heeft uitgewezen dat kwantiteit vaak de basis is voor kwaliteit. Susanne Stolte, voorzitter NCD, analyseert.

Zorggovernance

In de zorg – klassiek gedomineerd door stichtingsvormen – neemt het aantal BV’s toe. Dat vergt nieuwe stuurmanskunst, betoogt Siety de Jager, vennoot Custom Management Interim-directeuren.

Best Practice

'Ik ben commissaris bij een financiële instelling. Als het aan de minister van Financiën ligt worden toezichthouders en commissarissen van financiële ondernemingen binnenkort onderworpen aan een geschiktheidstoets.

Zorggovernance

Falend beleid heeft vaak financiële consequenties. Maar in de zorg kunnen de gevolgen van misstanden op het gebied van kwaliteit en veiligheid nog veel erger zijn.

Pension Fund Governance

Rolverdeling en rolvastheid zijn belangrijke thema's voor toezichthouders. Dat is eens te meer het geval in crisistijd. Een complex krachtenveld, waarin bevoegdheden, verantwoordelijkheden en gezamenlijkheid hand in hand gaan, of juist tot strijd leiden.

Samenstelling van de RvC

Het selecteren van commissarissen op zichtbare diversiteitkenmerken dreigt zijn doel voorbij te schieten. Bovendien moet de zittende raad vaak nog leren openstaan voor een andere insteek.

Informatievoorziening

Krijgt u als commissaris tijdig relevante en volledige informatie van het bestuur van de onderneming waarop u toezicht houdt? Of bent u als toezichthouder eigenlijk ook te lief voor uw bestuurders, zoals in een recent onderzoek werd geconcludeerd.

Governance Radar

Toen Ad Scheepbouwer bijna tien jaar geleden aantrad bij het in problemen verkerende KPN, gingen er geruchten dat president-commissaris Ton Risseeuw een eigen kamertje op de gang had bij het telecombedrijf.

Professionalisering

Als er één conclusie kan worden getrokken uit de Nationale Dag van Commissarissen en Toezichthouders, dan is het dat kwaliteit van toezicht niet afhangt van wetten en regels, maar van mentaliteit.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons