Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

tekstblok: Kennisbank banners

Zoekterm

Thema

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Het Verslag van de raad van commissarissen is niet meer weg te denken uit het jaarverslag. Het publiceren van het RvC-verslag is echter niet wettelijk verplicht. Raden van commissarissen zijn er ooit vrijwillig mee begonnen. De Code Tabaksblat heeft deze best practice vastgelegd.

Governance Radar

‘De sleutel tot het vinden van een opening in de beloningsdiscussie ligt in handen van de ondernemingsraad’, stelde onlangs Willem Hollander van het Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen. Goed plan of niet?

De raad van commissarissen/raad van toezicht vormt een wezenlijk onderdeel van good governance. Wie zorgt ervoor dat hij zijn taken professioneel vervult? Dat doet dit toezichthoudend orgaan in belangrijke mate zelf en dat is lastig.

Het aantal vrouwen in raden van commissarissen van de top-100 bedrijven in Nederland bedraagt 6,5 procent. In Zweden ligt het aantal vrouwelijke commissarissen aanzienlijk hoger: 21 procent.

Ook overheidsgedomineerde organisaties zullen zich aan de principes van good governance moeten gaan houden. Governance Support bespreekt vier basiscriteria.

Private equity-investeerders parachuteren vaak hun eigen toezichthouder in de raad van commissarissen van een acquisitie of meerderheidsbelang. Belangenverstrengeling ligt op de loer. Welke gevaren moet de private equity-commissaris zien te vermijden?

De verleiding is groot om het kapitalisme of de banken de schuld te geven van de kredietcrisis. Maar dat is te kort door de bocht, aldus Rienk Goodijk, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en senior consultant bij GITP.

Als commissaris dient u zich onder andere bezig te houden met de continuïteit en de daarbij horende strategie van de onderneming of organisatie. Hiermee verband houdend vragen zijn hieronder in kaart gebracht.
Best Practice

Ik ben directeur-grootaandeelhouder van een familiebedrijf en las in de krant een onderzoek waarin wordt gehint op het invoeren van een Tabaksblat-achtige code voor MKB en familiebedrijven. Ik zit daar niet op te wachten, maar is dit een serieuze optie?

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons