Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Thema

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Toezicht 2009-2010

Tijd voor reflectie, zo aan het einde van het jaar onder de kerstboom. Hildegard Pelzer van Governance Support kijkt terug op een voor toezicht bewogen 2009 en vraagt zich af of alle aangekondigde of genomen maatregelen wel helpen. 

Te veel leden van het old boys netwerk in het bestuur beïnvloedt de bedrijfsresultaten negatief, blijkt uit een onderzoek van Mariëlle Non en Philip Hans Franses van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Maatschappelijke Onderneming

De maatschappelijke onderneming kan een belangrijke rol vervullen in het creëren van synergie door samenwerking van markt, overheid en burger.

Pension Fund Governance

Intern toezicht bij pensioenfondsen. Hoe ver staat het ermee? Over deze vraag bogen zich diverse specialisten op 18 maart tijdens een minicongres, georganiseerd door het Nationaal Register.

Freelancers bijvoorbeeld zijn niet in dienst van de onderneming. Als ze een VAR-verklaring kunnen overleggen hoeft de onderneming die hen inhuurt geen sociale lasten af te dragen. Maar hoe is dat voor commissarissen? Ook zij worden periodiek ingehuurd.

Onlangs verscheen de derde editie van ‘Auditcommissies: Toezicht op basis van feiten’.

Boekbespreking

Joop Quint schreef het boek Manager van de wereld. Niemand minder dan Youp van ‘t Hek leidt het boek in, met de wens dat managers zichzelf vooral niet moeten gaan relativeren, want dan krijgt hij concurrentie.

Het Nederlandse bedrijfsleven is onvoldoende voorbereid op een mogelijke pandemie. Dit blijkt uit een inventarisatie van risicospecialist Marsh. Slechts een gering percentage van de bedrijven heeft de juiste voorbereidingen getroffen op het gebied van continuïteitsplanning.

Bestuur en toezichthouders in de zorgsector ‘schurken’ soms wat te dicht tegen elkaar aan. Formeel vormen bestuur en toezichthouders een two tier-board, maar in de praktijk lijken ze soms één board te vormen.

In het kader van de administratieve lastenverlichting heeft de minister van justitie een voorstel gedaan: kleine rechtspersonen moeten de mogelijkheid krijgen om bij het opstellen van de jaarrekening aan te sluiten op de aangifte vennootschapsbelasting.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief