Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

tekstblok: Kennisbank banners

Zoekterm

Thema

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Strategie

Commissarissen denken nog te weinig mee over strategieontwikkeling. Een jaarlijkse, gemeenschappelijke strategiesessie kan zorgen voor meer eensluidendheid en commitment tussen aandeelhouders, commissarissen en bestuurders, aldus Marc Albert van GITP.

Toezicht 2009-2010

Trudy Blokdijk is onder meer voorzitter van het Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders en voorzitter redactieraad van dit e-zine. Daarnaast is ze ook onafhankelijk bestuurder en toezichthouder, en als docent en onderzoeker verbonden aan TiasNimbas Business School in Tilburg.

Steeds meer bedrijven kiezen voor prestatieafhankelijke variabele beloningen voor hun hoger kader in plaats van klassieke optieregelingen. Dat blijkt uit de Mercer Executive Compensation Guide.

Medezeggenschap

Ondernemingsraden van NV’s krijgen een spreekrecht tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Helemaal vrij van kritiek is de maatregel niet, zo blijkt uit een reactie van Hugo Reumkens en Hannah de Jong van Van Doorne.

Governance Radar

Interessante passage uit de ‘pre-adviezen’ van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, opgesteld door Jean Frijns en René Maatman.

Zorggovernance

De raad van toezicht dient erop toe te zien dat het bestuur van een zorginstelling goede relaties opbouwt en onderhoudt met de belangrijkste stakeholders van de organisatie.

‘De Code Tabaksblat heeft zich bewezen als waardevol instrument van zelfregulering voor bestuurders, commissarissen en aandeelhouders van Nederlandse beursvennootschappen.

Governance Radar

Minister Bos van Financiën wil dat commissarissen een beloningsplafond gaan hanteren voor de salarissen van bestuurders. Raden van commissarissen zouden volgens Bos vooraf een maximum moeten vaststellen voor variabele beloningspakketten. Hoe denkt bestuurlijk Nederland erover?

Sprinkhanen worden ze genoemd. Private equity-partijen worden getypeerd als snelle jongens die bedrijven afstropen en berooid weer achterlaten. Terecht of onterecht?

Sinds 1 januari 2007 is de Pensioenwet van kracht waaraan de ‘Regels voor Goed Bestuur van Pensioenfondsen’ zijn gekoppeld. In die regels wordt aangegeven hoe intern toezicht binnen een pensioenfonds moet worden geregeld.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Klik hier voor ons Privacybeleid

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons