Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

tekstblok: Kennisbank banners

Zoekterm

Thema

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Governance Radar

‘Drie appels veranderden de wereld. De eerste verleidde Eva, de 2de viel op Newton en de 3de werd half opgegeten aan de wereld gegeven door Steve Jobs.’ Deze tweet is slecht één voorbeeld uit het wereldwijde condoleanceregister in 140 tekens voor de Apple-oprichter. Jobs was een iCon.

Governance Radar

De Occupy-beweging begint zich nu ook rechtstreeks tot de boardroom te richten. Moeten commissarissen zich aangesproken voelen door het maatschappelijk protest en hoe kunnen ze zich voorbereiden op gerichte acties?

Zorggovernance

De meeste medewerkers in zorginstellingen weten niet van het bestaan van een raad van toezicht, laat staan van de uitgevoerde taken, bleek dit voorjaar uit een onderzoek van het FNV. Werkbezoeken van de RvT kunnen helpen de zichtbaarheid te vergroten.

Portefeuillebeheer

Opluchting voor commissarissen die tegen de grenzen van hun portefeuille aanlopen: de Wet Bestuur en Toezicht - met het nieuw geldende maximum van vijf toezichtposities bij grote rechtspersonen - treedt pas op 1 juli 2012 in werking in plaats van al op 1 januari 2012.

Bestuurdersaansprakelijkheid

De kans is reëel dat premies voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering gaan stijgen, net als het aantal claims, blijkt uit Amerikaans onderzoek van AON. Wie let op de red flags, kan de claims zelfs zien aankomen.

Medezeggenschap

Organon, RvC, Merck en OR hebben een time-out van vier maanden afgesproken om het conflict over de reorganisatie te bespreken en in goed overleg alternatieven te onderzoeken.

Best Practice

‘Ik ben toezichthouder bij een grote onderneming. Bij een dochter van de vennootschap in Duitsland is fraude van de directeur geconstateerd. Het gaat niet om een groot bedrag, maar toch zit het me dwars.

Bestuursvorm

Jarenlang werd de coöperatie als soft en weinig zakelijk beoordeeld.

Strategievorming

In tijden van verandering en onzekerheid biedt scenarioplanning commissarissen een onmisbaar instrument voor het uitoefenen van control op de strategie van de onderneming.

Column

Bestuurders in de zorg boven de Balkenendenorm:

‘Contraproductieve beloning is draaikolk waarvan einde nog niet in zicht is’

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Klik hier voor ons Privacybeleid

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons