Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Governance
Aandeelhouders die ook klant zijn: shared services-bedrijven worstelen vaak met deze dubbelrol. Een externe partij of een onafhankelijke raad van commissarissen kan fungeren als buffer en binnen de dynamiek het bedrijfsbelang bewaken, stelt Robert Claasen, vennoot van Custom Management Interim Directeuren.
Integriteit
Raden van toezicht van zorgorganisaties geven geen of slechts zeer beperkt invulling aan een eigen visie op het begrip belangenverstrengeling, zo blijkt uit onderzoek onder NVTZ-leden. Tiny Winter, financieel toezichthouder bij de Nederlandse Zorgautoriteit, doet suggesties voor verbetering.
Toezicht bij startups en scale-ups

Participatiecommissarissen vertegenwoordigen de provincie als investeerder in startup of scale-up, maar moeten tegelijkertijd het belang van de vennootschap centraal stellen. Ze kunnen hun ervaringen met die spagaat en andere dilemma’s voortaan delen bij het Governance Platform Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen. 

Toolkit Toezicht Zorg
  • Is het bestaan van een (potentieel) tegenstrijdig belang steeds schriftelijk vastgelegd?
Governance
KPN, Unit4 en Nutreco hebben de voor Nederland relatief nieuwe ‘speciale commissie’ al gebruikt. Deze commissie krijgt mogelijk ook een plek in de nieuwe governancecode. Philippe Hezer van Houthoff Buruma pleit ervoor om alleen commissarissen in die commissie te zetten en geen bestuurders.
Governance Radar
De commissarissen van TenCate verzuimden om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden en sloegen tijdens de aandeelhoudersvergadering beleggers het wapen uit handen om formeel hun ongenoegen te uiten. En is het uitgebrachte bod wel het beste voor alle stakeholders en de continuïteit van het bedrijf?
Toolkit Toezicht Onderwijs
Het Burgerlijke Wetboek kent geen verbod op het vertegenwoordigen van tegenstrijdige belangen, wel geeft het minimale regels voor de bevoegdheid de eigen rechtspersoon te vertegenwoordigen en biedt het de mogelijkheid in de statuten voorzieningen te treffen voor de omgang met tegenstrijdige belangen.

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief