Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Thema

Publicatie

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Nieuwe meldplicht datalekken
De nieuwe meldplicht datalekken heeft grote gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Commissarissen moeten de veranderingen tijdig signaleren en toetsen of bestuur en organisatie adequaat kunnen handelen bij een datalek, alus Marc Elshof en Barry Breedijk van Boekel.
Corporate Media Governance
Aan het rijtje governancethema’s moet er nodig één worden toegevoegd, vindt de voormalige bedrijfsjournalist Peter Kempen (Grand Impulse): corporate media governance. ‘Ook voor de RvC ligt daar een belangrijke taak.’
Reputatiemanagement
DSB Bank ging eraan ten onder en SBM Offshore moest er onlangs diep voor in de buidel tasten. Reputatieschade. Wat is het? Wat kost het? En hoe wordt een bedrijf zo min mogelijk kwetsbaar voor negatieve aandacht? BDO belicht het thema.

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief