Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Publicatie

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Bestuurlijk assessment
Hoe beoordeel je als raad van commissarissen de effectiviteit van het topteam? Ed van Sluijs, GITP Bestuur & Toezicht, schetst een praktisch toezichtkader om vast te stellen op welke punten versterking van het bestuur nodig is.
Governance
KPN, Unit4 en Nutreco hebben de voor Nederland relatief nieuwe ‘speciale commissie’ al gebruikt. Deze commissie krijgt mogelijk ook een plek in de nieuwe governancecode. Philippe Hezer van Houthoff Buruma pleit ervoor om alleen commissarissen in die commissie te zetten en geen bestuurders.
Boekbespreking
Wat zijn de doorslaggevende principes en kwaliteiten van goede topbestuurders? Hoe gaat hij/zij om met wicked problems? ‘Bekwaamheid stoelt op deugdzaamheid en op het dienstbaar willen zijn voor een doel dat buiten jezelf is gelegen’, concludeert Jacques Gerards van Bureau Bestuurlijk Advies na het lezen van het boek Dienen en Deugen van René Weijers.

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief