Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Mergers & Acquisitions
Je hoeft de krant alleen maar open te slaan: overnamegevechten domineren de pers. Drukke tijden voor commissarissen. Maarten Appels en Hugo Reumkens van Van Doorne over de rol van de commissaris in overnametijd, de nieuwe Dutch Discount en het afromen van winst. ‘Je kunt niet op elke mail of briefje ingaan.’
Mergers & acquisitions
De fusie- en overnamegolf van de afgelopen twee jaar toont een markt die wil groeien. Een domper op het feest: meer dan de helft van de transacties moet uiteindelijk als een mislukking worden beschouwd, vanuit de koper gezien. ‘Een meer prominente rol van de commissaris kan hierin verandering brengen,’ stelt Maarten van de Pol van PwC. Het Engelstalige pocketboekje Mergers & Acquisitions biedt een checklist voor commissarissen.
Best Practice
Dit keer: Wat kunnen commissarissen leren van de top-3 faalfactoren bij overnames?
Toolkit Toezicht Onderwijs
Een voorstel tot samenwerking moet voortkomen vanuit de eigen doelstelling, ambitie en missie. Intensieve samenwerking dient uiteindelijk van duidelijke meerwaarde te zijn voor het primaire onderwijsproces, met voldoende draagvlak in de onderwijsinstelling. Is er een go voor het verkennen van de samenwerking, dan komen meer praktische en formele vragen aan de orde.
Fusies & Overnames

Peter Elverding, president-commissaris van Océ, heeft de handen vol aan de overname door Canon. Ook andere toezichthouders krijgen weer te maken met toezicht op fusies & overnames.

Selectieproces

Veel raden van commissarissen worstelen bij een fusie met de samenstelling van een nieuwe Raad.  Het samenvoegingsproces voltrekt zich doorgaans achter de schermen en kenmerkt zich door een gebrek aan durf en duidelijkheid.

Boekbespreking

Fusies in het bedrijfsleven en de (semi-)publieke sector mislukken nog wel eens. Ter leering ende vermaeck is er nu het boek Fuseren is topsport van Theo van Iperen. Jacques Gerards, adviesraadlid van Governance Update, las het boek en bespreekt het. ‘Een aanrader.

Ondanks kritiek op de ‘fairness opinie’ wordt deze toch steeds vaker gebruikt om te beoordelen of een fusie of overname recht doet aan de belangen van aandeelhouders. PricewaterhouseCoopers verkent de rol van het toezicht bij de fairness opinie.

De discussies over VNU, Stork en ABN Amro gingen gepaard met veel publicitair geweld. Daarbij was ook de nodige kritiek op aandeelhouders en bestuurders.

De huidige golf van fusies en overnames krijgt in de diverse media volop aandacht. Eén onderwerp blijft daarbij echter stelselmatig onderbelicht: de bedrijfscultuur.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief