Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Onderzoek
De toenemende maatschappelijke controle op de bedrijfsvoering van organisaties kost topbestuurders steeds vaker de kop. Bijna veertig procent van de CEO’s die worden vervangen, moet weg vanwege een integriteitskwestie.
Boekbespreking
Worstelt u met de vraag: hoe moreel is mijn leiderschap (of dat van de bestuurders waarop u toezicht houdt)? Het boek van nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer biedt boeiende inzichten en zet de lezer aan het denken, aldus recensent Jacques Gerards van Bureau Bestuurlijk Advies.   
Integriteit
Raden van toezicht moeten het thema integriteit hoger op de agenda zetten. Een open dialoog over ethische uitgangspunten leidt tot meer bewuste bekwaamheid ten aanzien van gedrag en kan fraude helpen voorkomen, aldus Siety de Jager, vennoot van Custom Management Interim Directeuren.
Governance Radar
Onlangs overleed Peter Elverding, na een kort ziekbed. Welke commissaris volgt Mister Rijnland op in diens moreel leiderschap?
Best practice

Integriteit is vooral een kwestie van cultuur, maar hoe beïnvloed je dat? Marcel Wanrooy, bestuursadviseur GITP, schetst vier benaderingen om integriteit te sturen.  

Essay
Commissarissen moeten vaker op waarden selecteren en de moed hebben om het gedrag van ceo of bestuur ter discussie te stellen, aldus Onno van den Brink, vennoot van Custom Management Interim Directeuren. Een pleidooi voor empathie en medemenselijkheid in de boardroom.
Interview
Gewoon belasting betalen, de privacy van klanten eerbiedigen, eerlijk zaken doen: integer handelen is voor bedrijven cruciaal. Maar hoe doe je dat? Geertje Strampel, partner Risk Advisory Services bij BDO, gaat in op wat integer handelen precies betekent, hoe je het bereikt én hoe je het in je voordeel gebruikt.
Best Practice
Hoe kun je als commissaris fraude voorkomen of op het spoor komen? BDO stelde een handige checklist op.
Integriteit
Fraude komt vaak als een sluipwesp de organisatie binnen. Hoe kun je dat als commissaris voorkomen? BDO organiseerde een rondetafelgesprek over die vraag. Over het uitpluizen van de managementletter, cultuur als core business en alert zijn op de kerstborrel.
Column
Vormen de deugden voorzichtigheid, rechtschapenheid, moed en zelfbeheersing een goede kijkrichting voor goed bestuur? Of is letten op de zeven hoofdzonden en ingrijpen bij zondig gedrag nog steeds effectiever? Hans Hoek, directeur van C3 adviseurs en managers, vreest het laatste.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief