Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

De raad van commissarissen in een non-profitorganisatie, verantwoordt zich in een eigen jaarverslag. Dit kan aan het jaarverslag van het bestuur van de organisatie worden toegevoegd, maar het blijft het verantwoordingsverslag van de raad zelf.

Fiscaliteiten

Het kan echt: een open relatie met de Belastingdienst. Op basis van wederzijds vertrouwen. Geen verticaal, maar horizontaal toezicht. Beatrix den Boer van Mazars schetst de voor- en nadelen.

Pensioenregelingen kunnen de winstgevendheid en de kredietwaardigheid van ondernemingen sterk beïnvloeden, blijkt uit onderzoek van Mercer Human Resource Consulting. Toch besteden toezichthouders te weinig aandacht aan pensioenrisico’s. Waar moeten commissarissen op letten?

Pension Fund Governance

De afgelopen jaren is de noodzaak van pension fund governance sterk in de belangstelling komen te staan. Van besturen van pensioenfondsen wordt goede governance en een heldere verantwoording verwacht. Zo zijn pensioenfondsen  verplicht een verantwoordingsorgaan in het leven te roepen.

De aandacht voor kwartaal- en halfjaarcijfers is fors toegenomen. Hoe moet de commissaris deze cijfers beoordelen? En waar moet hij verder op letten? Een checklist van Bart van Beurden, Director Corporate Governance Ernst & Young Accountants.

Jaarrekening

Het opnemen van een relatief geringe loonbelasting- of omzetbelastingschuld in de jaarrekening kan leiden tot het vermoeden van fiscale fraude, boetes, strafrechtelijke vervolging en imagoschade.

De verplichtingen voor pensioenen en andere employee benefits maken een steeds groter deel uit van het balanstotaal van ondernemingen. Dat gaat gepaard met toenemende financiële risico’s en kwetsbaarheid. Alle reden voor meer aandacht van commissarissen voor pensioenen, aldus Mercer.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief