Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Corporate Responsibility (CR) gaat over het sturen op niet-financiële resultaatgebieden van de onderneming. Maar hoe verifieer je de validiteit van die niet-financiële informatie? COS 3410 helpt, zo laat PricewaterhouseCoopers weten in het bulletin Spotlight.

ICT en Toezicht

Nieuwe – digitale – risico’s bedreigen steeds vaker onze samenleving. Dagelijks is in de krant te lezen wat er in de digitale wereld fout kan gaan. Denk daarbij aan Diginotar of de storing bij Vodafone.

Internal Auditing

Het is hoog tijd dat commissarissen en bestuurders in gesprek gaan over de mogelijke rol die een interne auditor zou kunnen vervullen, aldus Maurice van der Sanden van Ernst & Young.

Column

De liquiditeitsproblemen bij Vestia als gevolg van onverwachte renteontwikkelingen bewijzen dat derivaten aanzienlijke risico’s met zich meebrengen, zowel voor financiële als niet-financiële instellingen.

De accountant heeft in de regelgeving ten aanzien van de risicoparagraaf in het jaarverslag een signalerende en geen controlerende rol.

Financieel Toezicht

Nieuwe Europese regels voor verslaggeving raken het oer-Hollandse voorzichtigheidsbeginsel. Dit beginsel wordt door de Europese Commissie fors ingeperkt. Hugo van den Ende, partner bij PwC, stelt dat Nederlandse bedrijven nu al moeten anticiperen op de aanstaande regels.

Boekbespreking

Jacques Gerards, directeur Bureau Bestuurlijk Advies, bespreekt dit keer geen boek maar een brochure: Publiek verantwoorden, handreikingen voor openheid in goed bestuur. Een publicatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Aanbevolen? Ja, maar wel met de nodige kanttekeningen.

Family Governance & Wealth Management

Veel familiebedrijven en vermogens gaan de komende jaren over op de volgende generatie, doordat succesvolle babyboomers op een leeftijd zijn gekomen waarop ze gaan nadenken over stoppen. Jan Nieuwenhuizen, director tax bij PwC, is dagelijks bezig met bedrijfsopvolging en de fiscus.

Ondanks kritiek op de ‘fairness opinie’ wordt deze toch steeds vaker gebruikt om te beoordelen of een fusie of overname recht doet aan de belangen van aandeelhouders. PricewaterhouseCoopers verkent de rol van het toezicht bij de fairness opinie.

Financiële Gezondheid

Commissarissen en toezichthouders spelen een grote rol in het financieel gezond houden of krijgen van organisaties.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief