Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Interne controle

Je kunt geen krant openslaan of er is wel berichtgeving over fraude, omkoping of onethisch handelen. Is fraude echt zo wijdverbreid als het soms lijkt?

Column
Versterking van de wankele checks and balances en de interne controle moeten de zwaar beschadigde reputatie van de Rabobank herstellen na het Libor-schandaal, aldus NCD-voorzitter Ron Steenkuijl.
Best Practice

‘Ik ben commissaris en inmiddels 63 jaar. Mijn collega- toezichthouders en ik maken zich in toenemende mate zorgen over de risico’s van cybercrime.

Toezicht op Informatietechnologie

Het verbeteren van IT-governance in organisaties leidt direct tot een verbetering van de kwaliteit van IT en heeft een positieve invloed op het kostenniveau, aldus Peter Broshuis  van PricewaterhouseCoopers. Het onderwerp mag dan ook niet ontbreken op de bestuurs- en toezichtagenda.

AEX- en AMX-ondernemingen hebben te maken met hoge kosten en grote risico’s voor hun pensioenverplichtingen in Nederland en andere landen, blijkt uit onderzoek van Mercer.

Column

Commissarissen gaan het onderwerp corruptie en fraude in hun gesprekken met het ondernemingsbestuur liever uit de weg, omdat ze bang zijn voor het antwoord.

Ondernemingen die onder de reikwijdte van de code-Tabaksblat vallen, moeten dat in het jaarverslag vermelden. Tevens moeten zij uiteenzetten hoe ze de code toepassen. Het Nivra heeft in Audit Alert 18 instructies opgenomen voor accountants die de informatie over de naleving van de code toetsen.

Opstellers van verantwoordingen in de gezondheidszorg hebben te maken met een groot aantal stakeholders die afzonderlijke, gespecificeerde informatie eisen, veranderende waarderingsgrondslagen en nieuwe subsidieregels.

Finance

Het internationale bedrijfsleven ziet een golf van aflopende leningen op zich afkomen. Herfinanciering is problematisch omdat banken minder scheutig zijn met het verlenen van krediet. Maar naast de banken zijn er ook andere aanbieders van geld, zegt PwC-partner Pieter Veuger.

Vertrouwensherstel

Op de Dag van het Commissariaat 2010 waren de reputatie van toezichthouders en het noodzakelijke herstel van vertrouwen de rode draden in de discussies.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief