Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Sector

Publicatie

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Ondernemingen die onder de reikwijdte van de code-Tabaksblat vallen, moeten dat in het jaarverslag vermelden. Tevens moeten zij uiteenzetten hoe ze de code toepassen. Het Nivra heeft in Audit Alert 18 instructies opgenomen voor accountants die de informatie over de naleving van de code toetsen.

De accountant heeft in de regelgeving ten aanzien van de risicoparagraaf in het jaarverslag een signalerende en geen controlerende rol.

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief