Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Financiële sector
Het is een onderwerp dat de financiële wereld momenteel sterk in zijn greep houdt: de IBOR-transitie. De verandering van rentebenchmarks per 1 januari 2022 brengt veel aanpassingen met zich mee. Eva Dieben, partner Financial Services bij BDO Legal, legt uit wat er allemaal verandert, wat banken en overige financiële instellingen moeten doen om zich hierop voor te bereiden en welke rol een commissaris hierbij kan spelen.
Finance
Raden van commissarissen hebben te weinig aandacht voor de financiering en juridische eigendomsverhoudingen van de onderneming. Zeker in familiebedrijven kan dat problemen geven bij opvolgingsvraagstukken en verkoop van de onderneming, waarschuwt Herman Hovestad, vennoot van Custom Management Interim Directeuren.
Zorggovernance
Banken hebben steeds minder vertrouwen in zorginstellingen, vanwege het ontbreken van heldere strategische keuzes, onderscheidend vermogen en zicht op toekomstige kasstromen. Raden van toezicht moeten meer doorvragen en zorgen voor haalbare strategische plannen, stelt Siety de Jager, vennoot van Custom Management Interim Directeuren.
Toolkit Toezicht Zorg

Voor de raad van toezicht en de auditcommissie zijn de volgende vragen van  belang.

Keuze voor de huisbank

Randvoorwaarden voor een turnaround
De oorsprong van een liquiditeitscrisis ligt vaak jaren voorafgaand aan de crisis, waarbij de inrichting en reactie van de raad van commissarissen een cruciale rol speelt. Een bespiegeling door Dolf Bruins Slot (partner Restructuring) en Edwin Weststrate (senior manager Restructuring) van EY.
Corporate finance
Banken trekken zich terug, kapitaalmarkten floreren. Het speelveld van de ondernemingsfinanciering is meer dan ooit in beweging. Luc Augustijn en Roel van der Sar van BDO schetsen de opvallendste trends en ontwikkelingen op het gebied van ondernemingsfinanciering voor commissarissen. Inclusief: de financiële menukaart.
Boekbespreking
Jacques Gerards van Best Advies heeft het boek The Maze of Banking, History, Theory, Crisis van Gary B. Gordon gelezen en kan maar tot één conclusie komen. Een fundamentele herziening van de bankwereld is nog niet op gang gekomen en een nieuwe crisis lijkt slechts een kwestie van tijd.
Verantwoording
Ook niet-financieel geschoolde commissarissen moeten de jaarrekening kunnen beoordelen. ‘Je mag leunen op de financiële commissaris of de accountant, maar “mogen leunen” betekent niet dat er geen eigen inspanningsplicht is’, betoogt Martin Hoogendoorn van EY.
Best Practice
Elke uitgave buigt een panel van governancespecialisten en ervaringsdeskundigen zich over een vraag, dilemma of minicasus op het gebied van toezicht houden. Dit keer: Hoe handhaaft een commissaris zich in een wereld waarin hij door internet en social media zichtbaarder is dan ooit? BDO ontwikkelde een checklist.
GOVERNANCE RADAR
De balanscommissaris: leidt in-house accountant tot beter toezicht of tot luie medecommissarissen?

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief