Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Governance Radar
Bijna twee derde van de aandeelhouders van ING stemde tegen decharge van de raad van bestuur en de raad van commissarissen. Dat de top van de bank hieraan geen persoonlijke consequenties verbindt, verdient vanuit governance-oogpunt een duim omlaag.     
Governance Radar
De tegenstand van de Britse aandeelhouders zorgde voor een streep door de verhuizing van Unilever van Londen naar Rotterdam. Het lijkt nu slechts een kwestie van tijd voor de omgekeerde beweging wordt afgedwongen, mede dankzij het verschil in zeggenschapsstructuur aan beide zijden van de Noordzee.
Boekbespreking
Eén vraag dringt zich op bij lezing van het boek De Zaak Organon: waren de commissarissen zich ervan bewust dat de aandeelhouders te veel en de stakeholders te weinig in beeld waren? Een leerzame en goed beschreven casus, aldus recensent Jacques Gerards, Bureau Bestuurlijk Advies.
Toezicht bij startups en scale-ups
Voor jonge en innovatieve ondernemers is een raad van commissarissen flink wennen. Tot ze ontdekken dat commissarissen een cruciale bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van hun bedrijf. Het Governance Platform van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) helpt participatiecommissarissen hun rol nog beter te vervullen.
Toezicht bij startups en scale-ups

Participatiecommissarissen vertegenwoordigen de provincie als investeerder in startup of scale-up, maar moeten tegelijkertijd het belang van de vennootschap centraal stellen. Ze kunnen hun ervaringen met die spagaat en andere dilemma’s voortaan delen bij het Governance Platform Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen. 

Shareholder engagement
Commissarissen moeten actiever betrokken zijn bij de dialoog tussen onderneming en aandeelhouders. Dit versterkt hun toezicht op de onderneming. Dat stellen PwC-partner en corporate governance-specialist Ruud Kok en hoogleraar kapitaalmarktcommunicatie Erik Roelofsen van Rotterdam School of Management.
Stakeholdermanagement
Bestuurders moeten zich volgens de wet richten naar het belang van de vennootschap. Bij een joint venture kan dit betekenen dat bestuurders ook op specifieke belangen van aandeelhouders moeten letten, aldus Paul de Vries van Houthoff Buruma.
Juridisch

Er lijkt sprake van een nieuwe trend om arbeidsintensieve bedrijfsactiviteiten in Nederland verder te reduceren of zelfs te ontmantelen en volledig te verplaatsen naar het buitenland. De zaak MSD-Organon is daarvan het jongste voorbeeld.

Aansprakelijkheid
Stemadviesbureau ISS adviseerde beleggers om op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering bestuur en commissarissen van KPN geen decharge te verlenen voor het in 2012 gevoerde beleid. Het besluit tot decharge werd uiteindelijk toch verleend. Daarmee is eventuele aansprakelijkstelling echter niet meteen van de baan.
Remuneratie

Commissarissen trekken de vaststelling van korte- en langetermijnbonussen weer meer naar zich toe, aldus Eumedion-directeur Rients Abma. Dat zou ten koste gaan van de invloed van aandeelhouders op de beloning. Paula Kager, beloningsspecialist PwC, ziet het juist als een gezonde tegenbeweging.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief