Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Compliance
Per 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking. Claudine Maeijer, legal partner PwC, en Sharon Beekmans, senior associate corporate law PwC, schetsen de gevolgen voor (toekomstige) commissarissen en toezichthouders en noemen de belangrijkste aandachtspunten om goed voorbereid te zijn op de inwerkingtreding van de nieuwe wet.
Best practice
In een gejuridiseerde wereld is een goede en vertrouwde advocaat essentieel. Hoe kunnen bestuurders en toezichthouders succesvol optrekken met de juridisch adviseur, zonder de controle te verliezen? Acht tips van Leo Epskamp, vennoot van Custom Management Interim Directeuren. 
Toolkit Governance Pensioenfondsen
De Toolkit Governance Pensioenfondsen behandelt de governance, en daarmee de diverse organen van een Pensioenfonds. Voor de leden van al die organen en geledingen zullen op enig moment vragen opkomen omtrent hun rechtspositie.
Best practice
Soms hebben een interim-bestuurder en een raad van commissarissen zelf juridische ondersteuning nodig om aansprakelijkstelling te voorkomen. Dat kan echter gemakkelijk leiden tot juridisering. Peter van den Bent, vennoot bij Custom Management Interim Directeuren, bespreekt dit dilemma aan de hand van een casus. Welke rol ziet hij voor de commissarissen?
Compliance anno 2015
Advocaten Myrthe Stolp en Claire Oude Elferink van Houthoff Buruma concluderen dat anno 2015 het belang van compliance en risicomanagement niet snel kan worden overschat. En met alleen een moreel kompas kom je er ook niet.
Best Practice
In het kader van de bestrijding van faillissementsfraude, heeft de Tweede Kamer op 23 juni het wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod aangenomen. Na goedkeuring door de Eerste Kamer zal dit wetsvoorstel – naar verwachting in de loop van 2016 – geldend recht worden. Deze wet kan grote gevolgen hebben voor de praktijk van bestuurders en commissarissen. Menno Sijstermans, associate van Houthoff Buruma, schetst de implicaties van het bestuursverbod.
Faillissementsrecht
Het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen biedt een wettelijke basis voor de ‘pre-pack’ bij faillissementen. Krijn Hoogenboezem en Merel Hees van Boekel De Nerée waarschuwen voor verstrekkende aansprakelijkheid van bestuurders bij het verstrekken van onjuiste informatie.
Commissarissen trekker sneller aan de bel
De wetswijziging die heeft geleid tot de mogelijkheid van een One Tier board-model heeft ervoor gezorgd dat commissarissen makkelijker aansprakelijk kunnen worden gehouden dan voorheen.
Verrassende uitkomst KLM-beschikking Ondernemingskamer
Was KLM in de toekenning van dividend “up to par”? Dreigt wanbeleid? Uit de KLM-casus blijkt volgens advocaten Myrthe Stolp en Richard Woutering van Houthoff Buruma hoe dan ook dat het zaak is om statutair voorgeschreven procedures rondom dividenduitkeringen/-besluiten serieus te nemen.
Toolkit Toezicht Onderwijs
In concernverhoudingen, maar ook als gebruik wordt gemaakt van joint ventures of juridische dochters (verbindingen), behoeft het intern toezicht op het eigen concern nadrukkelijk de aandacht. Het kunnen overzien van het geheel van de eigen onderwijsorganisatie, inclusief de eventuele juridische dochter en een joint venture is complex.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief