Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Toolkit Governance Pensioenfondsen

Communicatie vraagt om beleid. Een pensioenfonds kan zich simpelweg niet langer de ‘luxe’ permitteren om vooral reactief met communicatie om te gaan. Daarvoor gebeurt er te veel. En daarvoor spelen er te grote belangen.

Communicatie en Reputatie

De vijfde Nationale Dag van Commissarissen en Toezichthouders stond in het teken van communicatie en reputatie. Commissarissen moeten beter communiceren: met de stakeholders, met de aandeelhouders en met de raad van bestuur.

Communicatie

Raden van commissarissen hebben geen communicatieplan. Bovendien moet de inzet van communicatiemiddelen, zoals de website, worden verbeterd. De commissarissen zelf willen graag meer aandacht in de Corporate Governance Code voor de wijze waarop zij inhoudelijk verantwoording af kunnen leggen.

Governance Radar

Het communicatiedebacle bij ING rond het toekennen van bonussen door de raad van commissarissen, staat niet op zichzelf. Meer dan ooit liggen commissarissen onder een vergrootglas. Moeten ze een cursus communiceren gaan volgen of niet?

Transparantie

Transparantie wordt steeds belangrijker voor raden van commissarissen. De tijden zijn voorbij dat commissarissen slechts één keer per jaar in het verslag van de RvC verantwoording konden afleggen over het gehouden toezicht. Belanghebbenden nemen daar geen genoegen meer mee.

Governance Radar

Het Verslag van de raad van commissarissen is niet inhoudelijk, blikt alleen terug en is slechts een momentopname. De commissaris van de toekomst communiceert proactief en interactief, blogt en twittert.

Transparantie

Commissarissen moeten meer naar buiten treden om hun taken en verantwoordelijkheden uit te leggen aan de buitenwereld, aldus NCD-voorzitter Susanne Stolte. Digitale communicatiemiddelen kunnen helpen om het beleid beter over het voetlicht te brengen.

Maatschappij

Tussen de maatschappij en de commissaris bestaat een groeiende verwachtingskloof. De commissaris staat aan de ene kant met een diepgeworteld besef van zijn of haar maatschappelijke relevantie en verantwoordelijkheid.

Informatievergaring

Hans Strikwerda beschrijft in zijn nieuwe boek Van unitmanagement naar multidimensionale organisatie hoe informatie ervoor heeft gezorgd dat organisaties fluïde worden, managers minder macht krijgen en teams echt belangrijk worden.

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief