Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Interview
De oprichting van de stichting Intern Toezicht Goede Doelen (ITGD) komt tegemoet aan de behoefte bij toezichthouders in de sector aan uitwisseling van kennis en ervaring en professionalisering. Jan van Berkel, voorzitter van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland, en Marlies de Ruyter de Wildt, voorzitter van ITGD, lichten het initiatief toe.   
Boeken
De bundel Goede raad voor commissarissen is een inhoudelijk rijk boek, modern verwoord met veel toegevoegde waarde en praktijkadviezen voor toezichthouders en bestuurders, aldus recensent Jacques Gerards van Bureau Bestuurlijk Advies.
Professionalisering
Het Register Certified Board Member toetst commissarissen en toezichthouders die bereid zijn tot zelfreflectie en tot investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. NCD-directeur Gerard van Vliet en Roos van Erp van het Register over nut en noodzaak van certificering.
Governance Radar
Kan een toelatingsexamen voor commissarissen falend toezicht voorkomen? Nee, maar het verhogen van de drempel voor toetreding tot de functie kan het toezicht wel helpen verbeteren.
Interview
Kennis en ervaring zijn niet langer toereikend: (zorg)toezichthouders nieuwe stijl moeten zicht krijgen op hun eigen moreel kompas en een nieuwe taal leren spreken om het gesprek aan te gaan over waardegedreven toezicht, aldus Marianne Luyer, leiderschapsadviseur en zelf toezichthouder.
Governance Radar
Bedrijven kunnen certificering inzetten tegen vijandige overnames, bij commissarissen fungeert het certificeren van de toezichthouder als beschermingswal voor kritiek uit de samenleving. Een white knight lijkt in beide gevallen misschien echter nog wel het effectiefst.
Professionalisering
De Leergang Board Potentials stoomt de aanstormende generatie commissarissen klaar voor een toezichtfunctie. Deelnemer Gabriëlle Kuiper over haar ambities, haar visie op toezicht en haar ervaringen met de leergang.
Werkgeversrol
Heel Nederland is vertrouwd met het fenomeen functionerings- of beoordelingsgesprek. Op het niveau van de raad van bestuur is zo’n gesprek echter nog lang geen common practice. Hoe komt dat en wat is daaraan te doen? Marcel Wanrooy, bestuursadviseur GITP, beschouwt.
Regeling Bankierseed in consultatiefase
Cornélie Arnouts en Maurice Mooibroek van Boekel De Nerée zijn niet enthousiast over de eed voor bankiers zoals die er nu ligt. ‘Het gevaar dat de eedaflegging in aanzien zakt en door aanwezigen routinematig wordt doorlopen ligt hierdoor meer dan ooit op de loer.'
Boeken
Nationaal Register heeft een nieuwe Toolkit Toezicht Onderwijs uitgebracht met handreikingen, checklists en praktijkvoorbeelden voor intern toezichthouders en bestuurders/directieleden in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief