Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Publicatie

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Kredietcrisis

Als reactie op de kredietcrisis presenteerde de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) eind 2010 het rapport Lessen uit de kredietcrisis: Plan van Aanpak. Het NBA-rapport bevat voorstellen voor verbetering van de accountantsfunctie.

Crisis op de Agenda

De Griekse crisis begint ook in de boardroom door te dringen. Sterk leiderschap en het werken aan vertrouwen horen bovenaan de agenda van iedere raad van commissarissen, aldus NCD-voorzitter Susanne Stolte.

Column

Het rapport van de commissie-De Wit hekelt het gebrek aan zelfkritiek in de financiële sector. Bestuurders moeten hun verantwoordelijkheid leren nemen en openstaan voor de eisen die de samenleving aan hen stelt.

Congresverslag

De geest van wijlen Jaap Glasz zoemde rond in zijn “eigen” Van Doorne kantoor tijdens het congres De Commissaris in Crisistijd. De vragen waar Glasz mee worstelde, leven feitelijk nog steeds anno 2010.

Scenarioplanning en Forecasts

In deze economische crisis voldoet traditionele budgettering niet meer. Volgens prof. dr Bert Steens, partner Business Advisory Service bij Ernst & Young, zijn forecasting en scenarioplanning goede vervangers.

Pensioenen

De kredietcrisis heeft grote gevolgen gehad voor de pensioenfondsen. Het jaar 2008 stond dan ook in het teken van het stimuleren van het langer doorwerken van oudere werknemers. Hiervoor zijn twee wetsvoorstellen ingediend: de doorwerkbonus en de uitstelmogelijkheid van de AOW-uitkering.

Strategie

De financiële crisis schept het momentum voor een nieuwe ondernemingskoers. Juist in de formulering van strategische vergezichten is een belangrijke rol weggelegd voor de commissaris en toezichthouder, aldus Ed van Sluijs van GITP. Anders dreigt een continuïteitscrisis.

De kredietcrisis doet de roep om de one-tier board toenemen. Het eenlaags bestuursmodel zou leiden tot intensiever toezicht en een directer verantwoordelijkheid van commissarissen voor falend beleid.

De recessiedreiging confronteert ondernemingen momenteel met discontinuïteit, reorganisaties, impairments en liquiditeitsbeheer: zaken waarbij ze de advies- en klankbordfunctie van hun commissarissen goed kunnen gebruiken.

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief