Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Corporate governance code
De herziene Corporate Governance Code biedt opvallend weinig guidance op het gebied van beloningen. Wie geen dialoog met stakeholders wil voeren, wordt daartoe niet verplicht. Als bestuurders en commissarissen de handschoen niet oppakken, zou de volgende herziening van de code die guidance wel eens dwingend kunnen opleggen, aldus Paula Kager van PwC, People and Organisation.
Boekbespreking
Voor de commissaris die verder wil kijken dan Nederland of dieper wil gaan dan korte tijdschriftartikelen, is er nu The Handbook of Board Governance, a comprehensive guide for public, private and not-for-profit board members.
Interview
Petri Hofsté is nu commissaris maar doorliep in haar loopbaan alle (hoofd)rollen in de corporate governance van de financiële sector. Ruud Kok, managing partner Corporate Governance Services van PwC, sprak met haar.
Governance op de Caraïben
Offshore-eilanden als Panama zijn de Caraïbische eilanden niet meer. Hooguit zijn er nog restanten van. Governance ontwikkelt zich er snel, maar goed toezicht blijft lastig als je buurman die minister of directeur is je vraagt voor een toezichtfunctie. ‘Je kunt bijna niet weigeren.’ Governance island hopping als oplossing.
Governance Radar
Sesamstraat’s Pino, sjoemelsoftware, Ben & Jerry’s en toekomstig toezicht hebben meer met elkaar gemeen dan je zou denken: de invloed van de digitale gemeenschap. De nieuwe RvC staat straks niet langer voor ‘Raad van Commissarissen’, maar voor ‘Raad van Crowds’.
Interview
De Nederlandse Corporate Governance Code is in zeven jaar tijd ingehaald door governancedebacles, wetgeving en internationale ontwikkelingen. Tijd voor een actualisering, adviseert de derde Monitoring Commissie. Voorzitter Jaap van Manen: ‘De code kan beslist dunner.’
Dick Ruimschotels zoektocht naar goed toezicht
In achthonderd pagina’s legt jurist en sociaal wetenschapper Dick Ruimschotel uit hoe toezicht in Nederland wordt vormgegeven: bij overheid, semi-overheid en bedrijfsleven. Wanneer is het goed, wanneer faalt het? ‘Welke commissaris zou zijn leven –net als de strandwacht- wagen voor het toezichtsbelang dat in het geding is. ’
Zeggenschap
Aandeelhouders stemmen steeds vaker tegen decharge van de raad van commissarissen, uit protest tegen bezoldigingsbeleid of governance, blijkt uit een evaluatie van Eumedion.
Interview
Het ging in de eerste week van de parlementaire enquête woningcorporaties vooral over Maserati’s en de SS Rotterdam. En in een interview liet voorzitter Van Vliet al merken duidelijk de kant van de huurders te kiezen. Pas op voor tunneldenken, constateert Rienk Goodijk (GITP/Tias). ‘Het geheel is complexer.’ In zijn boek Falend Toezicht heeft Goodijk eigenlijk al een soort mini-enquête gedaan.
Veel aandacht voor internationale component
De nieuwe monitoringcommissie Corporate Governance die in de volksmond ongetwijfeld Commissie Van Manen gaat eten, heeft het Werkprogramma 2014 vastgesteld. Ondertitel: Een evaluatie van de corporate governance code. Het geeft de contouren aan waar de commissie zich komend jaar mee bezig gaat houden en wat we ervan kunnen verwachten.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief