Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Riskmanagement

Toezichthouders en wetgever hebben de bijdrage beoordeeld van de verschillende partijen die bij de kredietcrisis een rol hebben gespeeld. Ook de accountant is daarbij bekeken.

Een voormalig ceo van Coca-Cola zei ooit: ‘If I lost all my factories and trucks but kept the name Coca-Cola, I could rebuild my business.

Risicomanagement

De kredietcrisis is voor een groot deel veroorzaakt door onbegrepen risico’s. Volgens oud-PwC-partner Jaap van Manen – die onlangs afscheid nam - begrepen bankbesturen hun eigen complexe producten niet. Bovendien vormt de manier waarop risicomanagement is ingericht, een risico op zichzelf.

Veel bestuurders worstelen met de verklaring over de interne risicobeheersings- en controlesystemen in het jaarverslag. Hoe stelt u de verklaring op, conform de aanvullende aanwijzingen van de commissie-Frijns?

Risicomanagement

Stakeholders willen de voornaamste bedrijfsrisico’s en de risk appetite van de organisatie kennen. Het is voor bestuurders en commissarissen geen eenvoudige opgave om aan de nieuwe verwachtingen tegemoet te komen.

AEX- en AMX-ondernemingen hebben te maken met hoge kosten en grote risico’s voor hun pensioenverplichtingen in Nederland en andere landen, blijkt uit onderzoek van Mercer.

Column

Nooit hebben we sinds de Tweede Wereldoorlog een diepere conjuncturele crisis gehad als in 2008. Juist daar waar het meest werd nagedacht over risicomanagement en beheersing, in de financiële sector, werd de crisis existentieel en bedreigde deze het bestaan en de functie van die instellingen.

Het leven van de zorgbestuurder is er niet gemakkelijker op geworden. Meer zorgbestuurders dan ooit hebben dit jaar het veld moeten ruimen, zo meldde Zorgvisie onlangs in haar augustusnummer.

Risicomanagement

Het gros van de bedrijven doet slechts op fragmentarische wijze aan risicomanagement, aldus Freek Warmelink van AON. Het overkoepelende inzicht ontbreekt. ‘De meeste risicoparagrafen in het jaarverslag zien er jaren achtereen hetzelfde uit.’

Risicomanagement

Een effectief employee benefits governanceraamwerk voorziet in adequaat risicomanagement en voegt waarde toe. In een dergelijk raamwerk worden uitgangspunten, richtlijnen en processen ingericht, om meetbare doelen te realiseren.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief