Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

INTERVIEW
De Wet Bestuur en Toezicht is inclusief het amendement Irrgang bijna drie jaar oud. Wettelijk is de minister van Justitie verplicht om de wet dan te evalueren. Om er geen hamerstuk van te maken waar nooit meer iemand iets van hoort, heeft professor Goos Minderman in opdracht van Nationaal Register een enquête ontwikkeld om de minister meer focus te bieden in zijn evaluatie.
MAXIMERING
Zijn toezichthouders terecht op een ‘dieet’ gezet door de Wet Bestuur en Toezicht? Amerikaans onderzoek suggereert dat een crisis bij het ene commissariaat tot minder aandacht én aandeelhouderswaarde leidt bij de andere bedrijven uit de portefeuille.

De Wet Normering Topinkomens (WNT) stelt ondermeer de grenzen vast van de honorering van bestuurders en commissarissen van semi-publieke organisaties.

Best Practice

Wim van den Goorbergh, oud-CFO Rabobank en toezichthouder bij onder meer NIBC, Bank Nederlandse Gemeenten, Mediq, DELA en Radboud, reageerde op een verhaal over de wet Irrgang in de vorige Governance Update. Hij heeft een aantal prangende vragen.

Interview

Wim van den Goorbergh was CFO bij de Rabobank en is anno 2012 toezichthouder bij onder meer NIBC, Bank Nederlandse Gemeenten, Mediq, DELA en Radboud. En dan komt ‘Irrgang’ al snel om de hoek kijken. Een interview over maximering van toezichtsfuncties en andere actuele commissariaatsvragen.

Interview

Michiel Wolfswinkel, tot voor kort CFO bij Qurius en lector aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, deed drievoudig onderzoek: naar dubbelfuncties in het commissariaat, naar het effect van communicatie op aandeelhouderswaarde bij herstructureringen van Philips en naar de gevolgen van beschermingsc

Portefeuillebeheer
Het maximum van vijf commissariaten bij grote rechtspersonen (amendement Irrgang) wordt toch ingevoerd. Wel kunnen toezichthouders waarschijnlijk rekenen op een half jaar uitstel van executie. De (reparatie)wet moet ook nog door de Eerste Kamer.
Governancestructuur/Maximering Toezichtposities

Bedrijven mogen binnenkort zelf kiezen voor een two-tier of one-tier model. De Eerste Kamer heeft, na de nodige aarzeling bij enkele fracties, aangegeven te kunnen instemmen met het voorgenomen keuzestelsel. De inwerkingtreding is voorzien op 1 januari 2012, evaluatie in 2015.

Maximering Toezichtposities

Minister Opstelten heeft de toezegging gedaan met een reparatiewet te komen bij het inmiddels aangenomen wetsvoorstel Bestuur en toezicht, waarin wordt bepaald of functies al dan niet meetellen voor het maximum aantal bestuurs- en toezichtsposities.

Toezichtportefeuille

Bij een maximering van het aantal commissariaten, zal een flink aantal organisaties en toezichthouders pijnlijke keuzes moeten maken. Welke posities wel, welke niet? Terwijl onderzoek heeft uitgewezen dat kwantiteit vaak de basis is voor kwaliteit. Susanne Stolte, voorzitter NCD, analyseert.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief