Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Toolkit Goed Bestuur Branche en Beroep

Het uitgangspunt van de evaluatie is de norm die het bestuur zichzelf stelt. Immers, het bestuur is zelf verantwoordelijk voor zijn functioneren. Bij een periodiek terugkerende evaluatie gaat die norm bij alle betrokkenen steeds meer leven.

Wat kunnen commissarissen leren van evaluatie SNS Reaal?
De Evaluatiecommissie Nationalisatie SNS Reaal is kritisch over het externe toezicht op de bankverzekeraar. Het rapport toont echter ook op welke punten het interne toezicht faalde. Verplicht leesvoer voor álle commissarissen.
Boekbespreking

Het functioneren en het zelfkritisch vermogen van commissarissen kan sterk worden verbeterd, aldus toezichthouders zelf in het onderzoek Meer druk op de ketel.

Governance Radar

Cap Gemini ontketende een maatschappelijke discussie met het voorstel oudere werknemers minder te gaan belonen, omdat ze te duur zouden zijn geworden voor de prestatie die ze leveren. Ook een idee voor commissarissen?

Evaluatie

‘De opname van een verplichte, formelere en rigoureuze zelfevaluatie van de raad van commissarissen in de Corporate Governance Code, die eens in de drie jaar door een externe facilitator wordt begeleid, is zeer wenselijk.’ Dit stelde Mijntje Lückerath, hoogleraar Corporate Governance, in haar ora

Evaluatie

Het schijnt een voetbalwet te zijn: een kampioenschap kun je niet kopen. Waar Real Madrids Galácticos falen, stapelt Barcelona’s dreamteam succes op succes. Waar ligt dat aan? Kan het met de kracht van teamwork te maken hebben? Wat is het geheim?

Interview

Commissarissen en toezichthouders moeten een gezamenlijke toezichtvisie formuleren voor hun functioneren als intern toezichthouder, betoogt Trudy Blokdijk. Kiezen ze voor een gedoogpositie of voor een positie als coalitiepartner?

Column

Zelfevaluatie van raden van commissarissen is essentieel, maar lastig, vooral als collega-commissarissen elkaar onderling moeten beoordelen. Funest is de pretentie dat alle wezenlijke aspecten over het functioneren op tafel liggen, terwijl dit niet zo is.

De jaarlijkse zelfevaluatie van de raad van commissarissen is een ‘noodzakelijk goed’. Het ‘moet’ volgens diverse governancecodes en het draagt bij aan de professionalisering van de raad van commissarissen. Governance Support geeft de commissarissen een aantal handreikingen.

Zelfevaluatie van interne toezichthouders staat in het middelpunt van de belangstelling. PricewaterhouseCoopers is voorstander van robuuste zelfevaluatie door raden van commissarissen. In een speciale brochure zet PwC ‘best practices’ voor zelfevaluatie op een rijtje.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief