Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Toolkit Governance Pensioenfondsen

Een checklist met een aantal specifieke punten die gebruikt kunnen worden bij het opstellen van een profiel. 

Governance Radar
Meer jonge commissarissen is wenselijk, maar we moeten niet dromen over een total make-over om het toezicht er per se jonger uit te laten zien. Het gaat niet om leeftijd, maar om diversiteit.
Governance Radar
De digitale revolutie schrijdt voort. De komende jaren zullen talloze sectoren grondig op hun kop worden gezet. De disruptie in de externe omgeving dwingt ook tot interne disruptie: het doorbreken van traditionele benoemingscriteria voor raden van commissarissen om ruimte te scheppen voor jonge toezichthouders die wél beschikken over kennis van IT.
Best Practice
Hoe pas je de samenstelling van de raad van commissarissen dynamisch aan in een snel veranderende wereld met nieuwe businessmodellen en strategische uitdagingen? Hein Vencken, associate van Houthoff Buruma, geeft tips.
Boardroom dynamics
Een positie verwerven binnen een toezichtsorgaan duurt anderhalf jaar. Daarna volgt een soort consolidatiefase waarna aan het einde van de termijn van zeven of acht jaar kennis en inzicht overgedragen moet worden. Hans Hoek van C3 beschrijft de ideale carrière van een toezichthouder.
Female Board Index
Nog altijd heeft 34 % van de Nederlandse ondernemingen geen vrouw in de RvB of RvC. Dat blijkt uit de nieuwe Female Board Index. De stapjes die gemaakt worden zijn klein.
Benoemingsbeleid
Apple is op zoek naar nieuwe commissarissen. Een mooie kans om de board van het technologieconcern eens goed op te schudden.
Samenstelling en functioneren RvC
De Nederlandse Corporate Governance Code moet RvC’s meer manoeuvreerruimte bieden bij het benoemen van commissarissen die niet formeel, maar wel geestelijk onafhankelijk zijn, bepleit Myrthe Stolp van Houthoff Buruma.
Governance Radar
De introductie van de one-tier board en de trend om commissarissen te benoemen als interim-ceo’s leidt tot steeds meer hands-on toezicht. Afstand blijft echter gewenst.
Professionalisering

Waaraan moet de commissaris 3.0 voldoen? Het NKCC stelde samen met een groep commissarissen en bureau The Twelve een conceptmanifest op. Reageer en discussieer mee over het commissariaat van de toekomst.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief