Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Publicatie

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Human resources
‘De grote thema’s rondom menselijk kapitaal horen thuis op de agenda van de RvC, juist nu er veel data beschikbaar zijn’, zegt adviseur Human Resources Services bij PwC Paula Kager. ‘Commissarissen mogen het bestuur best meer uitdagen op human capital'.
Ethiek

Aanhoudende incidenten tonen aan dat er meer nodig is dan regelgeving om integriteit af te dwingen, betoogt Puck Dinjens van GITP Executive Partners.

Boekbespreking

Het functioneren en het zelfkritisch vermogen van commissarissen kan sterk worden verbeterd, aldus toezichthouders zelf in het onderzoek Meer druk op de ketel.

Het Nederlandse bedrijfsleven is onvoldoende voorbereid op een mogelijke pandemie. Dit blijkt uit een inventarisatie van risicospecialist Marsh. Slechts een gering percentage van de bedrijven heeft de juiste voorbereidingen getroffen op het gebied van continuïteitsplanning.

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief