Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Sector

Publicatie

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Belangenverstrengeling

Aandeelhouder en commissaris tegelijkertijd: een gegeven met risico’s. Zeker bij niet-beursgenoteerde bedrijven. Immers: het meest omvangrijke deel van de Nederlandse economie kan niet terugvallen op een corporategovernancecode.

Best Practice

‘Als toezichthouder vind ik het soms lastig om greep op een organisatie te krijgen. Een collega bestuurder adviseerde me recentelijk om met een procesmanagementbril naar de organisatie te kijken. Zinvol?’

Best Practice

Dit keer de vraag: hoe kan ik als toezichthouder het risico van ontspoord leiderschap minimaliseren en op welke signalen moet ik alert zijn? Ed van Sluijs van GITP Executive Partners geeft antwoord.

De raad van commissarissen/raad van toezicht vormt een wezenlijk onderdeel van good governance. Wie zorgt ervoor dat hij zijn taken professioneel vervult? Dat doet dit toezichthoudend orgaan in belangrijke mate zelf en dat is lastig.

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief