Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Human resources
‘De grote thema’s rondom menselijk kapitaal horen thuis op de agenda van de RvC, juist nu er veel data beschikbaar zijn’, zegt adviseur Human Resources Services bij PwC Paula Kager. ‘Commissarissen mogen het bestuur best meer uitdagen op human capital'.
Boeken
In het boek De Toezichthouder schroomt Hans de Hoog niet om heilige huisjes omver te schoppen, stevig te zijn in zijn standpunten en man en paard te noemen. Governance Update-recensent Jacques Gerards heeft alvast ‘genoten van het boek’.
Toolkit Goed Bestuur Branche en Beroep

Het is voor het bestuur van belang om tijdig in te grijpen bij signalen die op disfunctionaliteit wijzen. Deze checklist beschrijft diverse waarschuwingssignalen.

Ethiek

Aanhoudende incidenten tonen aan dat er meer nodig is dan regelgeving om integriteit af te dwingen, betoogt Puck Dinjens van GITP Executive Partners.

Governance Radar

Governance-expert Gerard Mertens riep onlangs op tot een zwarte lijst voor incompetente bestuurders: na wanbeleid zouden ze niet langer elders mogen worden benoemd. Maar voorlopig kan Rijkman Groenink nog gewoon tot president-commissaris van het ANP worden benoemd.

Belangenverstrengeling

Aandeelhouder en commissaris tegelijkertijd: een gegeven met risico’s. Zeker bij niet-beursgenoteerde bedrijven. Immers: het meest omvangrijke deel van de Nederlandse economie kan niet terugvallen op een corporategovernancecode.

Boekbespreking

In zijn jongste boek Falend toezicht in semipublieke organisaties?, gaat Rienk Goodijk op zoek naar verklaringen voor de recente incidenten bij zorginstellingen, woningcorporaties en onderwijsorganisaties.

Boekbespreking

Het functioneren en het zelfkritisch vermogen van commissarissen kan sterk worden verbeterd, aldus toezichthouders zelf in het onderzoek Meer druk op de ketel.

Werkgeversrol

Recentelijk moest zowel bij de Telegraaf Media Groep (TMG) als bij Rabobank Nederland een bestuurder het veld ruimen. Welke vennootschappelijke aspecten spelen een rol bij de besluitvorming in het kader van het ontslag van een bestuurder?

Overheidscommissariaat

Onlangs maakte de Rotterdamse gemeenteraad bekend een wethouder te willen aanstellen als commissaris bij Havenbedrijf Rotterdam (HbR) zodat ‘meer invloed’ wordt verkregen.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief