Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Informatievergaring
Voor raden van commissarissen is het soms lastig te bepalen welke informatie ze nodig hebben voor een goede taakuitvoering. Per geval moet een afweging worden gemaakt tussen de dimensies ‘brengen’, ‘halen’, ‘intern’ en ‘extern’. Meer informatie is niet altijd beter, stelt Wouter Amersfoort, Senior Manager Corporate Law and Governance bij PwC.
Toolkit Governance Pensioenfondsen
Het intern toezichtorgaan dient zich voldoende te oriënteren. Alleen het bestuderen van documenten is daarvoor niet voldoende.
Column
Conny Westdijk-Wilkes, Custom Management
Veel bestuurders durven zich niet kwetsbaar op te stellen naar de raad van commissarissen, omdat deze ook hun werkgever is. Commissarissen moeten vaker en vasthoudender doorvragen, maar tegelijkertijd een veilige omgeving scheppen voor meer bestuurlijke openheid, stelt Conny Westdijk-Wilkes, vennoot van Custom Management Interim Directeuren.
Informatievoorziening
Big Data biedt grote kansen, maar er zijn barrières die de toepassing ervan in de weg staan. EY formuleerde vijf vragen die commissarissen aan het bestuur kunen stellen om die barrières uit de weg te ruimen.
Big data verandert rol van commissaris / toezichthouder
Deloitte verwacht grote impact van Big Data voor de rol van de commissaris en/of toezichthouder. Zowel wat betreft sparren over business development, werkgever zijn van de directie als het financieel monitoren van de ondernemer/bestuurder. Met name de eerste tweerollen worden in de huidige periode steeds relevanter. Deel één van een drieluik.
9+ items die toekomst bedrijf bepalen
‘Het thema Innovatie, technologie en ICT is van strategisch belang en hoort thuis in de bestuurskamer en op de RvC-agenda’, stelt Willemien Caderius van Veen van Axyos. 9+ items op te pakken als RVC op het gebied van innovaties, technologieën en ICT.
Accountancy
De informatieoverdracht tussen accountant en commissarissen is voor verbetering vatbaar, blijkt uit onderzoek van BDO. Dat geldt vooral voor de kwaliteit van de interne risicoanalyse, de tone-at-the-top, IT en duurzaamheid. Marc Steehouwer van BDO doet een drietal aanbevelingen om de informatiekloof te overbruggen.
Informatievergaring
Had een bezoek van de commissarissen aan de Rabobank-dealingroom de Libor-affaire aan het licht gebracht? Intern geuite zorgen en speak-up faciliteiten leveren commissarissen meer informatie op dan audits, steekproeven of data-analyse, betogen Ronald Stein en Paul Berger van Transparco.
Rondetafelbijeenkomst Houthoff Buruma
Houthoff Buruma heeft een brief met suggesties voor verbetering van het toezicht naar de Monitoring Commissie Corporate Governance Code verstuurd. De kern: een eigen financiële faciliteit en een eigen secretaris voor raden van commissarissen en raden van toezicht.
Best Practice

Elke uitgave buigt een panel van governancespecialisten en ervaringsdeskundigen zich over een vraag, dilemma of minicasus van lezers op het gebied van toezicht houden.
Dit keer: Haal- en brengplicht

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief