Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Toolkit Toezicht Zorg

De primaire taak van de externe accountant is de controle van de jaarrekening en van andere wettelijk vereiste financiële verantwoordingen waaronder de productieverantwoording en de nacalculatie van het wettelijk budget.

Accountancy
De verantwoordelijkheden van commissarissen ten opzichte van het werk van de accountants zijn aangescherpt. Voorzitter Michael de Ridder van de Assurance-praktijk van PwC roept commissarissen op die verantwoordelijkheden actief op te pakken. ‘We moeten gezamenlijk strak in de wedstrijd zitten.’
Accountancy
Ada van der Veer over haar benoeming tot voorzitter Monitoring Commissie Accountants
Verkennend AFM-onderzoek naar auditcommissies
Medio 2016 treden nieuwe EU accountancyregels in werking met strengere eisen voor de auditcommissie. De auditcommissie krijgt ook aandacht in de lopende herziening van de OECD Corporate Governance-principles en van de BIS-Corporate Governance Principles for Banks. De AFM heeft onderzoek uitgevoerd onder leden van auditcommissies van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Een analyse van dat onderzoek door Geert Raaijmakers, Maarten ten Kate en Jos Beckers van NautaDutilh.
Accountancy
PwC-partner Arjan Brouwer maakte deel uit van de werkgroep Toekomst Accountantsberoep die in september 2014 voorstellen deed om de kwaliteit en onafhankelijkheid van de beroepsgroep te vergroten. In een uitgebreid gesprek discussieert hij met ‘accountancy veteraan’ Jaap van Manen over de voorstellen van zijn werkgroep, de instelling van een externe raad van commissarissen bij de grote accountantskantoren en de versteviging van de rol van de rvc bij de gecontroleerde ondernemingen.
Nationaal Commissarissen Onderzoek
Commissarissen waarderen accountants vooral vanwege hun traditionele rol bij de keiharde cijfers en minder om hun bijdrage aan cultuur en gedrag in de top en toekomstige risico’s. Dat blijkt uit het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2014 naar de rol van de accountant onder bijna driehonderd commissarissen.
Nationaal Commissarissen Onderzoek
Commissarissen waarderen accountants vooral vanwege hun rol bij de keiharde cijfers en minder om hun bijdrage aan de tone at the top, blijkt uit het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2014.
Auditing
Commissarissen hebben steeds meer behoefte aan onafhankelijke en zichtbare toetsing van de interne beheersing. De toezichthouders hechten dan ook aan de interne-auditfunctie, zo blijkt uit de PwC-publicatie Meer winst uit internal governance.
Accountancy
De informatieoverdracht tussen accountant en commissarissen is voor verbetering vatbaar, blijkt uit onderzoek van BDO. Dat geldt vooral voor de kwaliteit van de interne risicoanalyse, de tone-at-the-top, IT en duurzaamheid. Marc Steehouwer van BDO doet een drietal aanbevelingen om de informatiekloof te overbruggen.
GOVERNANCE RADAR
De balanscommissaris: leidt in-house accountant tot beter toezicht of tot luie medecommissarissen?

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief