Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Diversiteit

Raden van commissarissen en raden van toezicht zijn nog steeds te eenzijdig samengesteld. Het Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders wil de diversiteit aan de top stimuleren met een actief benoemingsbeleid.

Benoemingsproces

Diversiteit in Raden van Toezicht zou een meer verplichtend karakter dienen te krijgen. Ondanks de aanbevelingen van de commissie-Frijns zijn we er nog niet, concludeert Marc Albert van GITP.

Benoemingsbeleid

De selectie- en benoemingscommissie van de raad van commissarissen (RvC) staat aan de wieg van goede governance, maar is niet zelden een ondergeschoven kindje. Onterecht en onwenselijk, stellen Auke de Bos en Luc Quadackers van Ernst & Young.

Er lijkt sprake van een zekere mythevorming rondom de benoemingen van vrouwelijke toezichthouders en commissarissen. Onterecht, vindt Olaf Smits van Waesberghe van het Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders.

Diversiteit wordt met de mond beleden, maar de praktijk blijkt nog altijd weerbarstig. Vrouwen in de raden van commissarissen zijn nog altijd schaars. Er is in Nederland zelfs niet één vrouwelijke president-commissaris.

Alle codes en goede bedoelingen ten spijt, het old boys network is nog altijd alive and kicking, constateert Kees Cloin, director GITP Executive Partners. Alleen in de not-for-profitsector lijkt de werving en selectie van commissarissen meer volgens de nieuwe codes te gaan.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief